Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hårsjön, 12HelVieVåt15 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-19 Stoppdatum 2016-12-19
Mängd (ton): 11,40 Kostnad totalt: 17309
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: