Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Kroksjön, 12SkrImmKO08 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-20 Stoppdatum 2016-12-20
Mängd (ton): 4,75 Kostnad totalt: 7800
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: