Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skärsjön våtmark, ah010 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-26 Stoppdatum 2016-02-26
Mängd (ton): 5,60 Kostnad totalt: 7854
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: