Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hemsjön, ah017 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-26 Stoppdatum 2016-02-26
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 9045
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: