Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Vänsterslå, ah032 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-26 Stoppdatum 2016-02-26
Mängd (ton): 4,86 Kostnad totalt: 6271
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: