Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Irebäcken, doserare, mi007 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 10268
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: