Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holkesjön (Tingsryd), mo009 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-25 Stoppdatum 2016-02-25
Mängd (ton): 6,05 Kostnad totalt: 9184
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: