Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gisslasjön, ly021 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-03 Stoppdatum 2016-03-03
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 2436
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: