Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hagegölen, ly039 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-01 Stoppdatum 2016-03-01
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2510
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: