Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älmtasjön, ly040 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-07 Stoppdatum 2016-04-07
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 20502
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: