Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark vid Frägnagölen, si001 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-01 Stoppdatum 2016-03-01
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 10751
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: