Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sillhövden, si006 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-01 Stoppdatum 2016-03-01
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 20502
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: