Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svangylet, or019 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-24 Stoppdatum 2016-02-24
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1364
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: