Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Farabolsån,dos,Siggaboda, sk002 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-24 Stoppdatum 2016-02-24
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 20196
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: