Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Häjsjön, sk019 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-25 Stoppdatum 2016-02-25
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 6903
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: