Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: L Ulvsjön, våtmark (nr 3), sk075 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-25 Stoppdatum 2016-02-25
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 19154
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: