Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Målasjön våtmark SV nr 12, br010 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-27 Stoppdatum 2016-02-27
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1645
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: