Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Husören, br036 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-27 Stoppdatum 2016-02-27
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 12338
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: