Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: (St)Stensjön, li002 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-11 Stoppdatum 2016-04-11
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 24608
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: