Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långgölen, våtmark i N, li010 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-28 Stoppdatum 2016-02-28
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2797
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: