Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Djupgölen våtm(Huvaspjället), li018 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-28 Stoppdatum 2016-02-28
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 7271
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: