Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mörtgölen, li033 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-28 Stoppdatum 2016-02-28
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 1329
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: