Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: N Åsjön våtmark, na004 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-29 Stoppdatum 2016-02-29
Mängd (ton): 39,97 Kostnad totalt: 55888
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: