Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mullhövden våtmark, ro002 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-29 Stoppdatum 2016-02-29
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2658
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: