Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Glimmingesjön, ro011 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-02-29 Stoppdatum 2016-02-29
Mängd (ton): 6,95 Kostnad totalt: 9145
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: