Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Väster-mjöingen, 1_24 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-21 Stoppdatum 2016-12-21
Mängd (ton): 27,00 Kostnad totalt: 43426
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: