Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långtjärnen, 1_47 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-20 Stoppdatum 2016-12-20
Mängd (ton): 10,80 Kostnad totalt: 17371
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: