Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Teltjärnen, 1_58 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-18 Stoppdatum 2016-12-18
Mängd (ton): 6,30 Kostnad totalt: 10133
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: