Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tråd-Nybodtjärnen, 1_50 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-22 Stoppdatum 2016-12-22
Mängd (ton): 3,60 Kostnad totalt: 5790
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: