Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn H.804, 1_53 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-20 Stoppdatum 2016-12-20
Mängd (ton): 2,70 Kostnad totalt: 4343
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: