Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tjärn 62, 1_62 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-18 Stoppdatum 2016-12-18
Mängd (ton): 1,80 Kostnad totalt: 2895
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: