Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Högån 5 Hemmingsån, 10_dos6 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 121808
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Doserare
Kommentar: