Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Oxsjön, 11_23 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-15 Stoppdatum 2016-03-15
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 14003
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: