Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Namnlös sjö, 11_58_1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-15 Stoppdatum 2016-03-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1120
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: