Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arån 3, Arådalsbäcken, 2_dos3 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 31,10 Kostnad totalt: 116707
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: