Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Arån 1, Glen, 2_dos1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 0,00 Kostnad totalt: 14046
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: