Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Slyan, 21_dos1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 94,20 Kostnad totalt: 78260
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: