Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 213, 25_213_1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-03 Stoppdatum 2016-11-03
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8506
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: