Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Tvärälven 1 o 2, 29_dos1 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 184,60 Kostnad totalt: 173141
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: