Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hoan, Svartbäcken, 9_dos3 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 15,50 Kostnad totalt: 147356
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: