Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBBA004, 1825 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-19 Stoppdatum 2016-10-19
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3266
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: