Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBLS001, 719 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-05 Stoppdatum 2016-04-05
Mängd (ton): 16,04 Kostnad totalt: 21845
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: