Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRB011, 270 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-14 Stoppdatum 2016-09-14
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5243
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: