Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMDAB006, 2368 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-01 Stoppdatum 2016-10-01
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 10896
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: