Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAR023, 2398 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-21 Stoppdatum 2016-09-21
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1666
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: