Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFJB030, 3274 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 3234
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: