Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI013, 2843 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-27 Stoppdatum 2016-11-11
Mängd (ton): 7,17 Kostnad totalt: 5186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: