Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-11 Stoppdatum 2016-11-11
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4339
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: