Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM018, 1523 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-29 Stoppdatum 2016-07-29
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 7097
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: