Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRM028, 1654 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-27 Stoppdatum 2016-07-27
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3635
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: